Ansvar for mennesker og miljø 

LOGSTOR Detect er et komplet koncept til overvågning af rørsystemer. Et GPRS-baseret overvågningsprogram kører 24/7, og kan tilpasses både frikøling, central- samt decentral køling. Systemet indsamler og fortolker data fra til analyser, der angiver, hvilke servicehandlinger der er nødvendige for at undgå akut beskadigelse af systemet. Elektriske impulser i fjernkølerørene kan øjeblikkeligt vise, hvis der opstår et problem.

LOGSTOR giver automatisk hurtigt besked om fejlen på e-mail eller SMS. Hurtig reaktion minimerer skadeomfanget, der sparer eventuelle udskiftninger eller reparationer. Der er også mulighed for selv at kontrollere sit fjernkølenet ved at opstille detektorer langs netværket. I det tilfælde, kan LOGSTOR stå standby ved eventuelle problemer. I de større byer er der oftest døgnbemanding på LOGSTORs overvågning af fjernkølenetværket.