Med Industry Calculator tilbyder vi vores nuværende og fremtidige kunder et unikt værktøj til evaluering og valg af de bedst mulige rørsystemer til deres løsninger. Beregninger sikrer og dokumenterer den bedste måde at etablere energieffektive og miljøvenlige infrastrukturer på.

Industry Calculator er det mest nøjagtige program i sektoren til beregning af energitab. Det er baseret på omfattende matematiske og fysiske modeller designet til at beregne de mest korrekte varmetabsberegninger.

For yderligere spørgsmål eller assistance, bedes du kontakte vores Product Manager for industrielle applikationer, Christian Krog Nielsen - ckn@logstor.com

Klik for at åbne Industry Calculator