Miljøpolitik

Beskyttelse af miljøet og vores medarbejdere er af største betydning for LOGSTOR som virksomhed. Hver dag arbejder LOGSTOR for at forbedre den globale energieffektivitet til fordel for både mennesker og miljø.

Vores HSEQ ledelsessystem dækker alle processer i forbindelse med udvikling, produktion, salg og service af præisolerede rør og fittings.

Det betyder, at: 

  • LOGSTOR som minimum vil overholde gældende lovgivning og krav, samt eksterne certificeringsstandarder som vi har tilsluttet os.
  • LOGSTOR løbende forbedrer HSE indsatsen ved at opstille mål, med årlige realistiske, men ambitiøse, målsætninger. Målene fastsættes på strategisk niveau af ledelsen og kommunikeres til relevante funktioner i hele organisationen, og fremskridt vurderes regelmæssigt. 
  • Alle medarbejdere som deltager i LOGSTOR aktiviteter, har et ansvar for at bidrage aktivt til et arbejdsmiljø uden skader og hændelser, så vi ikke påvirker mennesker og det eksterne miljø. 
  • LOGSTOR arbejder efter en ”ingen skyld” kultur, hvor alle forventes og opmuntres til åbent at bidrage med spørgsmål eller gøre opmærksom på bekymringer om hans / hendes egen sikkerhed på arbejdspladsen, for at nå vores vision om et arbejdsmiljø uden skader og hændelser. 
  • LOGSTOR fremmer en kultur med løbende forbedring og opmuntre alle medarbejder til at komme med nye idéer og forslag, som kan forbedre vores arbejdsprocesser. 
  • LOGSTOR sørger for uddannelse, træning og information til vores medarbejderne, som gør det muligt for dem, at beskytte sig selv, deres kolleger og miljøet. 
  • LOGSTOR har interne regler og bestemmelser for at beskytte vores medarbejdere og det eksterne miljø. Vi arbejder efter en nul-tolerance filosofi og forventer at alle kender reglerne og overholde dem. 
  • Alle LOGSTORs medarbejdere forventes at udvise gensidig respekt for andre, uanset job, nationalitet, race, seksuel eller religiøs orientering eller andre karakteregenskaber. Chikane eller enhver anden form for forskelsbehandling vil ikke blive tolereret. 
  • LOGSTOR analyser livscyklus påvirkninger fra vores produkter og processer. Dette arbejde er integreret i produkt- og procesudvikling, som bevirker, at de miljømæssige påvirkninger minimeres gennem design og produktion, samt under brug og bortskaffelse .

For vores HSEQ politik, klik her

 Miljøstyring

 

Information til underleverandører


Sikkerheds- og miljøbrochure (dansk)

Information til gæster


Sikkerheds- og miljøbrochure (dansk)