LOGSTORs enkeltrørsløsninger er varmeisolerede rørsystemer til nedlægning i lavtvandsområder, der muliggør meget omkostningseffektiv nedlægning af offshore olie- og gasledninger i dybder på op til 200 m. LOGSTORs enkeltrør udnytter en særlig kombination af celleopbygget polyuretanskum (PUR), kapperør af polyætylen med høj vægtfylde (HDPE) og andre patenterede teknologier, der sikrer stabile isoleringsværdier i hele levetiden. Samtidig er hver rørlængde forsynet med endestykker, der beskytter mod indtrængning af fugt. Dette sikrer, at en eventuel lækage kun vedrører den pågældende rørlængde, hvilket øger rørsystemets holdbarhed betydeligt. Det betyder, at flowsikringen ikke kompromitteres eller påvirkes negativt, og giver dig:

 • U-værdier på kun 0,5-5,0 W/m2K.
 • Indbygget fugtbeskyttelse i hvert rør
 • Forenklet logistik, der giver betydelige besparelser
 • Hurtig og problemfri montage
 • Én svejsehandling pr. samling
 • Valgfri betonvægtbelægning
 • Exceptionel holdbarhed

Nedlægning af enkeltrør fra en pram er nemt, hurtigt og problemfrit. Rørsektionerne forbindes med en enkelt svejsehandling, idet kun medierøret kræver svejsning. LOGSTORs muffer er designede til nem og hurtig montage. På grund af den indbyggede fugtbeskyttelse af rørene er det ikke nødvendigt at tætne muffer. Der er også mulighed for montering af kundespecifikke muffer.

LOGSTORs enkeltrørssystemer har gennemgået et omfattende testprogram til verificering af holdbarhed og driftssikkerhed, herunder:

 • Vandindtrængningstest
 • Krybeprøvning
 • Aksial forskydningsstyrke
 • Trawlskovlstødtest

Fugtbeskyttelsen testes ved et tryk på 25 bar, mens den udsættes for temperaturcykler på 15-110 °C. ISO 9001- og ISO 14001-standarderne danner basis for fremstillingen af alle LOGSTOR-rør og -komponenter. Disse ledsages også af en komplet dokumentation for overholdelse af de relevante kvalitetsstandarder. ​

Specifikationerne for LOGSTORs enkeltrørssystemer kan varieres og tilpasses præcist til den krævede varmeisoleringsevne for den pågældende offshore-ledning, herunder optimering af:

 • Isoleringens tykkelse
 • Flydeevne
 • Vægtbelægning
 • Rørlængder
 • Muffer

Vi producerer SinglePipe efter en af følgende tre metoder:

Kontinuerligt producerede, lige SinglePipe – aksialproces.

 • Diameter for medierør: 26,9-219,1 mm.
 • Medierør af stål. Isoleringsserie 1, 2 og 3
 • Med diffusionsspærre, som sikrer, at isoleringsevnen holdes konstant.
 • Garanteret lambdaværdi: 0,023 W/mK

Kontinuerligt producerede, lige SinglePipe – spiralproces.

 • Diameter for medierør: 355 -1.219 mm.
 • Medierør af stål.
 • Isoleringsserie 1, 2 og 3
 • Diffusionsspærre som ekstraudstyr.
 • Garanteret lambdaværdi: 0,026 W/mK

Traditionelt producerede, lige SinglePipe.

 • Diameter for medierør: 26,9-1.219 mm.
 • Medierør af stål eller kobber, mulighed for andre typer.
 • Isoleringsserie 1, 2 og 3 Garanteret lambdaværdi: 0,027 W/mK