TwinPipe er et komplet transport- og fordelingssystem til fjernvarme. Ved at anvende TwinPipe til fjernvarmeledninger frem for enkeltrørsystemer, kan der opnås betydelige besparelser på såvel CO2 udslip som på investerings-, anlægs- og driftsomkostninger. Hvis det ydermere er TwinPipe med diffusionsspærre, er besparelserne endnu mere markante og synlige, når der regnes på systemets samlede levetidsomkostninger.

Vi producerer TwinPipe efter en af følgende to metoder:

Traditionel produktionsmetode

 • Lige TwinPipe.
 • Diameter for medierør: 26,9 - 219,1 mm.
 • Medierør af stål eller kobber.
 • Isoleringsserie 1, 2 og 3
 • Garanteret lambdaværdi: 0,027 W/mK

Aksial kontinuerlig produktionsmetode

 • Lige TwinPipe. 
 • Diameter for medierør: 26,9 - 114,3 mm.
 • Medierør af stål.
 • Isoleringsserie 1, 2 og 3
 • Med diffusionsspærre, som sikrer, at isoleringsevnen holdes konstant.
 • Garanteret lambdaværdi: 0,023 W/mK