FlextraPipe er den nyeste generation af de gennemprøvede FlexPipe – fleksible, præisolerede rørsystemer. Den store forskel ligger i fleksibiliteten, som er tre gange bedre - samtidig med at den indbyggede diffusionsspærre bevarer den fulde isoleringsevne (lambda på 0,023 W/mK)​ i hele rørets levetid. Den optimale løsning til nærvarmenet og fjernvarmestikledninger.

FlextraPipe-brochure​

Præisoleret rørsystem – tre gange så fleksibelt

FlextraPipes præisoleret rørsystem er tre gange så fleksibelt og dermed utrolig fleksible. Den unikke fleksibilitet har vi opnået ved at optimere geometrien på den korrugerede kappe og formlen på vores PUR-skum. Test i marken og i laboratoriet viser, at det kræver meget mindre kraft at bøje FlextraPipe end det traditionelle FlexPipe.

Grafer for bøjningsegenskaber

Indbygget diffusionsspærre

Den korrugerede yderkappe har en indbygget diffusionsspærre (EVOH) til bevaring af isoleringsevnen i hele FlextraPipe systemets leverid. Det bidrager til lavest muligt varmetab og dermed de lavest mulige driftsomkostninger og CO2 udslip på rørsystemet.

Anvend vores LOGSTOR Calculator til at beregne varmetab og CO2 udslip.

Test af brudstyrke og ovalitet hos DTI

FlextraPipe klarede DTI's laboratorietest uden anmærkninger. Testen blev udført på AluFlextra TwinPipe, størrelse Ø 20-20/110 mm med en bøjning på 10*d. Resultatet bekræfter, at rørene modstår bøjning uden at revne.

Link til DTI-testrapport

Forskellige rør, forskellig anvendelse

FlextraPipe er et fast, præisoleret rørsystem. Det fås med tre forskellige typer medierør, der er isoleret med blød polyuretan (PUR) og en beskyttende kappe af polyætylen med høj vægtfylde (HDPE). Disse produkter kaldes PexFlextra, AluFlextra og SaniFlextra. De opfylder forskellige behov og er specificeret til forskellige driftstemperaturer og -tryk.

PexFlextra

Medierøret i PexFlextra er fremstillet af meget fleksibelt polyætylen (PEX) med udvendig diffusionsspærre af EVOH, der forhindrer ilt i at trænge ind i fjernvarmevandet.​ Det fås som enkelt- eller dobbeltrør. PexFlextra anbefales til rørledninger, hvor kontinuerlige driftstemperaturer og tryk ikke overskrider henholdsvis 85 °C og 6 bar.

PexFlextra-brochure

PexFlextra video

AluFlextra

I AluFlextra består medierøret af aluminium, som på indersiden er belagt med PEX og på ydersiden med PE. Med denne sandwichkonstruktion udnyttes fordelene ved både plastens glatte overflade og metallets formfasthed. AluFlextra forhindrer indtrængning af ilt i fjernvarmevandet og diffusion af vanddampe i isoleringsskummet. De tilladte, maksimale kontinuerlige driftsparametre for AluFlextra er 90​°C og 10 bar.

AluFlextra-brochure

AluFlextra video

 

Værktøj og fittings

FlextraPipe-systemer er alle kompatible. De inkluderer alle nødvendige muffer, fittings og værktøjer til etablering af et komplet ledningsnet. Det gør montagen nem, hurtig og fejlfri og reducerer montage- og lønomkostninger til et minimum.

Præfabrikeret T-stykke

Medierøret i det nye, præfabrikerede T-stykke er fremstillet af stål. På trods af dette er det alligevel kompatibelt med et hvilket som helst FlextraPipe-system, da de nødvendige trykkoblinger er monteret på fabrikken. Dermed er T-stykket klar til hurtig og nem montage på stedet.

Ideelt til nærvarmeprojekter

Der er ingen klar skelnen mellem fjern- og nærvarme. Sidstnævnte skal forstås som mindre, decentrale varmenetværk med et antal tilsluttede huse og boliger, der opvarmes fra centrale energikilder.

Se mere om nærvameprojekter her.

Nærvarmeprojekter implementeres lokalt, dvs. på steder, hvor der ikke er adgang til fjernvarme. De baseres på mindre enheder med en typisk varmeydelse på 50 kW til nogle få MW. Samtidig kan varmtvand til opvarmning fremføres ved relativt lav temperatur. ​

Det er en yderst fleksibel form for varmeforsyning, da stort set et hvilket som helst brændsel kan anvendes.​ Samtidig kan flere anlæg producere energi til samme netværk. ​

Energikilderne til nærvarmeprojekter er ofte bæredygtige, fx biogas og biomasse (dvs. træflis og -piller, halm mv.). Fossile brændsler kan dog også anvendes​.

Man kan opnå betydelige miljøgevinster ved at anvende lokale energikilder, som ofte ellers ville gå til spilde. Det kan være halm, træflis, spildvarme fra industrianlæg, biogas – i stedet for oliefyr, elvarmepumper osv.

Samtidig nedbringes driftsomkostningerne og dermed prisen på varme betydeligt.

Fleksibiliteten og isoleringsevnen gør LOGSTOR FlextraPipe perfekt til nærvarmeprojekter med de mange forskelligartede bygninger, landskaber og andre lokale forhold som rørstrækningen skal føres rundt i. ​

FlextraPipe-brochure

FlexPipe-brochure