Kontrolleret væskeføring i alle miljøer

Vil du sikre frostbeskyttelse og opretholde temperaturen i din rørledning? Vi har et alsidigt program af varmetracere, som øger både driftssikkerhed og levetid på dit rørsystem. LOGSTOR har udviklet systemer til transport af medier, der kræver en helt særlig temperatur. Det kan fx være olie, der kræver en korrekt viskositet og derfor skal pumpes rundt ved præcis 50 grader. Det kan også være flydende chokolade, som også er meget temperaturfølsomt under transport i rør.

Varmetracerne installeres typisk som kobberrør, der indstøbes i isoleringen langs medierøret og kan leveres som ekstraudstyr til de fleste af vores præisolerede rørsystemer. Via beregninger vurderes, om én tracer er nok, eller om der kræves flere for at sikre den nødvendige varmeoverførsel til mediet. 

 LOGSTOR tager højde for omgivelserne, og vi kan blandt andet benytte selvregulerende varmekabler, som tilpasser sig omgivelsernes påvirkning af rørene.

Vi kan rådgive kunderne om, hvor meget effektbehov der skal tilføres, for at bevare temperaturen i mediet og i samarbejde med vores varmekabelleverandører foreslår vi en komplet tracerløsning . På grund af en af branchens dokumenterede bedste isoleringseffekt, er vi derfor en optimale rådgiver inden for varmetracing.

Varmetracerrør anvendes ofte til indlægning af selvregulerende varmekabler, men kan også indeholde varmt vand eller damp. Vi kan også tilbyde specialløsninger med tracere i kulstofstål til vamesystemer med skin-effekt til lange ledningsføringer. Ydermere er der mulighed for tracerrør i PE eller rustfrit stål.