Ansvarlighed for mennesker og miljø


​Når kemiske, petrokemiske eller andre kritiske væsker transporteres via rørsystemer, skal der være fuld fokus på sikkerheden. Det er vigtigt straks at vide, hvis der opstår utætheder og at kunne minimere konsekvenserne, hvis det sker.

LOGSTOR er eksperter inden for præisolerede rørsystemer og har erfaring med også at indbygge tracerrør til detekteringskabler, så rørsystemet kan være under konstant overvågning. Via kablerne holdes du fuldt informeret, hvis der sker lækager, så du kan forhindre at eventuelle mindre problemer udvikler sig til potentielt komplicerede eller kritiske situationer.

Hos LOGSTOR er miljøsikring og –beskyttelse altid højt på dagsordenen. Vi tager ansvar for, at vores løsninger beskytter naturen. Særligt inden for brancher, der arbejder med olie og kemiske produkter, er miljøbeskyttelse en afgørende faktor. En klassisk LOGSTOR-løsning er LOGSTOR Detect, der detekterer lækage i rør, der transporterer fx glykolopløsninger. Når rørstræk er nedgravet i jorden, er det vigtigt, at eventuelle lækager eller problemer kan opdages og udbedres hurtigt.

For at sikre mod læk har LOGSTOR i samarbejde med AVA Systems udviklet SafePipe konceptet, hvor mediet altid forsegles sikkert. Her er røret delt op i led, der begrænser eventuelle lækskader til det enkelte led. Derved reduceres eventuelle skader på den samlede rørløsning og miljøet til et absolut minimum. SafePipe produktet er godkendt af Miljøstyrelsen.