LOGSTOR Detect er et komplet koncept til overvågning af rørsystemer. Det indsamler og fortolker data fra systemet og laver analyser, der angiver, hvilke servicehandlinger der er nødvendige for at undgå akut beskadigelse af systemet.

LOGSTOR-rør kan leveres med indstøbte alarmtråde i isoleringen. Trådene løber langs hele rørstrækningen og har forbindelse til en LOGSTOR Detect-overvågningsenhed. Den måler og registrerer fugt, som kan være trængt ind fra den omgivende jord eller gennem en læk i medierøret. Samtidig registreres trådbrud og kortslutninger i systemet.

Hvis der er installeret et GPRS-baseret overvågningsprogram, kan alle data om rørsystemet sendes fra overvågningsenheden til en central computer via en trådløs forbindelse. Her analyseres dataene og om nødvendigt alarmeres der via e-mail eller sms. Dermed er det muligt at handle, før skaden opstår.

Fordele ved LOGSTOR Detect:

 • Central overvågning af nettet
 • Generering af dynamiske rapporter om rørsystemets tilstand
 • Præcis lokalisering af fejl
 • Visning af selv små fejl, hvilket muliggør forebyggende vedligeholdelse
 • Afsløring af utætte samlinger, montagefejl og andre kvalitetsproblemer efter ibrugtagning
 • Afsløring af fejl, før garantien udløber
 • Minimering af reparationsomkostninger
 • Fuld udnyttelse af særlige kompetencer
 • Frigørelse af ressourcer ved varmeanlæg
 • Forsyningssikkerhed
 • Længere levetid for rørsystemet