På den sikre side

SafePipe gør det meget nemmere at overholde alle kravene i sikkerheds- og miljølovgivningen. Der stilles strenge krav til kemiske og petrokemiske installationer, og transportrørsystemerne skal også overholde eller endda overgå disse. Det dobbeltvæggede SafePipe rørsystem sætter dig i stand til at detektere eventuelle problemer og lokalisere den nøjagtige placering af kilden til problemet. Og på grund af rørets opbygning med en uigennemtrængelig yderkappe af PEH, kan du samtidig være sikker på, at eventuelle lækager indkapsles sikkert, indtil skaden kan udbedres.

Kombinationen af disse to egenskaber betyder, at du effektivt kan forhindre, at eventuelle udslip medfører uforudsete drifts- og vedligeholdelsesomkostninger påvirker både miljøet og din virksomheds gode omdømme negativt. Vi leverer komplette, lækagesikre rørsystemer, der er klar til installation af specificerede detekteringskabler og -systemer.

SafePipe leveres med sensorteknologi fra TraceTek®, og rørets unikke design gør det nemt at installere. SafePipe rørsystemet omfatter alle nødvendige muffer, fittings, kabeludtag og værktøjer, ligesom varmetracing og andre alarm- og overvågningssystemer kan kombineres sammen med systemet efter behov.

 

PEH som miljøbeskyttende membran

En eventuel lækage holdes inde i PEH kappen. PEH kappen danner en 100 % vandtæt og oliebestandig løsning til jordlagte systemer. Stålrøret behøver ingen yderligere overfladebehandling eller beskyttelse mod korrosion. Lækagen opdages, før der opstår skade på miljøet.

Et fast system med høj mekanisk styrke:

 • Tåler hårdhændet behandling/montage

 • Tåler jordtryk i trafikerede områder (fx veje, lufthavne)

 • Tillader montering af rørbæringer uden på kappen

Bevæger sig som en enhed ved temperaturændringer.

 

Unikt celleopbygget skum

Cyklopentanblæst, CFC-frit PUR-skum med to funktioner:

 • Effektivt isolerende lag

 • Distribueret centraliserings- og forankringssystem

Den modstandsdygtige opbygning forhindrer vandindtrængning og kondensdannelse i hele rørets levetid. Mellemrummet holdes rent og tørt, så dyre og tidskrævende fejlalarmer kan undgås.

 

​​​

 

Tracerrør

Perforeret plastikrør er indstøbt i isoleringen. Giver en robust, fri kanal til nem gennemføring af sensorkablet. 

 TraceTek®

 • Sensorkabel, tilpasset opgaven
 • Driftssikkerhed
 • Nem montage, enkel vedligeholdelse
 • Præcis lokalisering af læk
 • Fleksible instrumenter
 • Mulighed for flere kredse

Sensorkablerne fra TraceTek® finder lækagen, før der opstår større og omfattende skader, og kan anvendes til detektering af:  

 • benzin, jetfuel, diesel, råolie og andre kulbrintebaserede væsker