Testmetoder

Lige rør

Lambdaværdien afhænger af temperaturen. Den kræver, at man udfører målinger ved mindst tre forskellige temperaturer. Målingen udføres på en sektion af et præisoleret rør, størrelse DN 50/125-140, som er mindst 3 meter langt. Denne sektion tages fra en 12-meters rørlængde fra den normale produktionslinje. Omgivelsestemperaturen (ta) holdes konstant, mens målingerne udføres.

Temperaturen på kapperøret måles, når medierørets temperatur er konstant. Lambdaværdierne for de tre forskellige temperaturbetingelser kan beregnes på basis af temperaturerne for medierør, kapperør og omgivelser.

Lambdaværdien for et præisoleret fjernvarmerør angives altid med en gennemsnitstemperatur målt i polyuretanskummet ved en temperatur på 50°C. Man kan tegne en lige linje ud fra de beregnede lambdaværdier, da lambdaværdien er ligefrem proportional med temperaturen. Lambdaværdien ved 50°C kan herefter aflæses på kurven for temperaturrelaterede lambdaværdier.

FlexPipe

Lambdaværdien afhænger af temperaturen. Den kræver, at man udfører målinger ved mindst tre forskellige temperaturer. Målingerne udføres på en (ca.) 25 m lang rulle FlexPipe. De præcise mål afhænger af type af medierør i FlexPipe-rullen. Rørlængden tages fra en hel rulle fra den normale produktionslinje. Omgivelsestemperaturen (ta) holdes konstant, mens målingerne udføres.

På grund af længde og størrelse af den rørsektion, målingen foretages på, er det ikke muligt at holde medierørstemperaturen konstant. I stedet cirkuleres vand med en konstant indløbstemperatur (ti) gennem røret. Temperaturen for kapperøret måles, når indløbstemperaturen (ti) og udløbstemperaturen (tu) for medierøret er konstant. Målingerne foretages ved tre forskellige medierørstemperaturer. Lambdaværdier for de tre temperaturer kan derefter beregnes på basis af indløbstemperaturen (ti), udløbstemperaturen (tu), temperaturen ved kapperøret og omgivelsestemperaturen. ​

Lambdaværdien for et præisoleret fjernvarmerør angives altid med en gennemsnitstemperatur målt i polyuretanskummet ved en temperatur på 50°C. Man kan tegne en lige linje ud fra de beregnede lambdaværdier, da lambdaværdien er ligefrem proportional med temperaturen. Lambdaværdien ved 50°C kan herefter aflæses på kurven for temperaturrelaterede lambdaværdier.