Lambdaværdier

De aktuelle lambdaværdier for de forskellige præisolerede rørtyper fra LOGSTOR er vist nedenfor.
Lambdaværdierne anvendes ved beregning af varmetab fra LOGSTORs rørsystemer.

Rørtype

Lige rør, kontinuerlig produktion, aksialproces

Lige rør, traditionel produktion

Lige rør, kontinuerlig produktion, spiralproces

FlexPipe

Fittings

PUR-isolering i opskummede muffer

PUR-isoleringshalvskåle i muffer

Aktuel lambdaværdi

0,023 W/mK

0,027 W/mK

0,025 W/mK

0,022 W/mK

0,027 W/mK

0,028 W/mK

0,036 W/mK  – efter 30 år​