Lambdamålinger

Vi har et omfattende program af løbende test af lambdaværdier på LOGSTORs præisolerede rør fra den normale produktionslinje. De mange testresultater anvendes til at beregne en Gauss-kurve (vist nedenfor), der giver de gennemsnitlige lambdaværdier og fordelingen af ​​resultaterne.

Jo lavere den gennemsnitlige lambdaværdi er, jo større er de samlede energibesparelser over den samlede levetid af ​​rørsystemet. I eksemplerne vist nedenfor vises reduktionen i omkostninger forbundet med energitab over levetiden af ​​rørsystemet, der er proportional med investeringer i rørsystemet.

Lige rør, aksiale conti

 

  1. Intern
  2. Ekstern
  3. Normal fordeling

 

Lige rør, aksial conti

DN 50/140 Driftstemperaturer: 80° C, flow 40° C afkast. Energiforbrug med lambdaværdi 0,023 W / mK i stedet for 0,024 W / mK ≈ 15% af røromkostningen / 30 år

Driftstemperaturer: 130° C flow, 70° C retur. Energiforbrug med lambdaværdi 0,023 W / mK i stedet for 0,024 W / mK ≈ 30% af udgifterne til rør / 30 år

De ovenstående eksempler indbefatter flere variable parametre. Sådanne variationer betyder, at en specifik beregning kan give et andet resultat.

Lige rør, traditionelle

  1. Intern
  2. Ekstern
  3. Normal fordeling

FlexPipe

  1. Intern
  2. Ekstern
  3. Normal fordeling

Jo lavere gennemsnitlig lambdaværdi, desto større er energibesparelserne igennem rørsystemets levetid.

Se eksemplerne: FlexPipe, DN 20/90 Driftstemperaturer: 80° C fremløb, 40° C returløb. Energiforbrug ved lambdaværdi 0,022 W / mK i stedet for 0,023 W / mK ≈ 16% af røromkostningen / 30 år