Materialeparametre

Lambdaværdien er et udtryk for et materiales evne til at begrænse energitab. Den gennemsnitlige lambdaværdi er den parameter, der anvendes til beregning af det faktiske varmetab i ledningsnet, der anvendes til fremføring af gasser og væsker fra et sted til et andet samt til fordeling. Lambdaværdierne beregnes på basis af en rørsektion med specifikke mål.

De kan dog også anvendes til at beregne varmetab for rørsektioner med andre mål, hvis disse sektioner er fremstillet på samme måde.