Urakoitsijat

Me LOGSTORissa tiedämme, kuinka tärkeää oikea asennus ja projektin asiakkaalle luovuttaminen ovat. Putkiston koko eliniän kannalta katsottuna on urakoitsijan rooli ratkaisevan tärkeä. Me annamme koulutusta alan vaatimusten mukaisesta oikeasta asentamisesta, jolloin kaukokylmäjärjestelmälle voidaan taata yli 30 vuoden toimintaikä. Toimimme yhteistyössä eri osapuolten kanssa kaikkien hankkeeseen liittyvien näkökohtien koordinoimiseksi, ja sitoudumme ajoissa olevaan sekä vastuulliseen toimitukseen niin, että urakoitsijat voivat luovuttaa projektinsa ajoissa.

LOGSTORin tuotteet toimitetaan esieristettyinä, mikä eliminoi projektissa kokonaisen työprosessin. Tämä luonnollisesti merkitsee huomattavia säästöjä sekä urakoitsijalle että loppukäyttäjälle, varsinkin kun otetaan huomioon putkiston pitkä käyttöikä.

Oman toiminnan ja tuotteiden kehittäminen ovat olennainen osa LOGSTORin visiota. Olemme todenneet, että kouluttamalla itseämme, urakoitsijoita, konsultteja sekä asiakkaita varmistamme tuotteillemme pitkän käyttöiän. Tämä asettaa standardin tuotteelle, jonka hyväksi teemme jatkuvaa kehitystyötä.

Kaukokylmäverkoston asentaminen ja käyttöönotto vaativat erityistä teknistä tietämystä silloin kun halutaan varmistaa putkistoratkaisun laatu. LOGSTORin teknisten konsulttien laaja kansainvälinen kokemus on saatavilla kaikissa rakennusvaiheissa, kun yhteistyötä tehdään asiakkaan paikallisen tiimin kanssa. Korostammekin kaikkien yksityiskohtien tärkeyttä, ne muodostavat onnistuneen projektin ja ne luovat perustan parhaille ratkaisuille.