Paikalliset viranomaiset

LOGSTORilla on vuosien kokemus eri kokoisten kaukokylmäjärjestelmien toimittamisesta ja asentamisesta kaupunkeihin. Kaukokylmä kasvattaa suosiotaan ympäri maailmaa, koska vaikuttava viilennysteho, ympäristöystävällisyys ja taloudellisuus tekevät valinnasta yksinkertaisen. Paikallisesti tuotetun kaukokylmän pitkä käyttöikä ja alhaiset käyttökustannukset tarkoittavat, että eri kokoiset kaupungit ympäri maailmaa valitsevat kestävän kehityksen mukaisen sisätilojen viilennyksen. 

Kaikki kaukokylmäverkostot ovat pitkäaikaisia investointeja, jotka tuottavat säästöjä niin ympäristön, käytön, korjausten kuin ylläpidonkin osalta. Jäähdytyksen tarpeen ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa ja kasvanut globaali kysyntä vaatii järjestelmiä, jotka ottavat huomioon sekä ihmiset että ympäristön.  

LOGSTOR räätälöi järjestelmänsä yksittäiselle asiakkaalle varmistaakseen parhaan mahdollisen lähtökohdan järjestelmän yli 30 vuotiselle käytölle.   

 

Täsmällinen toimitus on hyvin tärkeä järjestelmien asennuksessa, ja eri ammattilaisten yhteistoimintaa tarvitaan projektin onnistumiseksi. LOGSTORin osaava konsultointi on asiakkaan käytettävissä läpi projektin, esimerkiksi silloin kun tiesulut, muut kaivetut putki- ja kaapelijärjestelmät tai yllättävät tilanteet tuottavat ongelmia.

Yksittäisissä projekteissa on mahdollisuus saada aikaan säästöjä, joten on hyvä miettiä kaukolämmön ja –kylmän yhdistämistä samaan projektiin. Jos kaukolämpö yhdistetään kaukokylmään, on mahdollistaa saavuttaa merkittäviä säästöjä, kun hukkalämpö voidaan muuttaa edulliseksi jäähdytysenergiaksi kesäaikana. Tämä on hyvä esimerkki globaalien energiavarojen järkevästä käytöstä ja samalla osa LOGSTORin sekä ihmiset että ympäristön huomioivaa visiota.