Laatu ja ympäristö

Vähimmäisvaatimuksena LOGSTOR noudattaa asiakkaiden laatua ja toiminnallisia ominaisuuksia koskevia vaatimuksia tai vastaavasti kansallisesti ja kansainvälisesti asetettuja normeja ja standardeja, niin kuin ne kullakin tuotanto- tai markkina-alueellamme ovat voimassa. Me olemme mukana varmistamassa normien ja standardien käyttöä tuotannossa ja myös asettamassa uusia standardeja energiasektorille. Yhtiö varmistaa yhdenmukaisen tuotelaadun ja dokumentoinnin – mukaan lukien erityisprosessien hallinnan – riippumatta siitä missä tuotantolaitokset fyysisesti sijaitsevat. Olemme kehityksen kärjessä ja huolehdimme siitä, että kuluttajien odotukset tuotteen ja palvelun laadun suhteen täyttyvät.

LOGSTOR-standardi on ‘nolla virhettä’ kaikissa toiminnoissa ja prosesseissa. Tästä syystä toimimme ennaltaehkäisevästi ja kehitämme autonomiaa henkilökuntamme keskuudessa. Jatkuvan koulutuksen ja työolosuhteiden parantamisen kautta LOGSTOR luo vastuullisuutta, hyvinvointia sekä kehittää työolosuhteita ja -asenteita, jotka vaikuttavat tuotteidemme sekä palvelun laatuun. LOGSTORin tuotteet noudattavat alan tiukimpia laatu- ja ympäristövaatimuksia.