Kun hukkaenergia muuttuu kotien lämmöksi

Sisätilojen lämmityksen osuus muodostaa suurimman osan energiankulutuksesta, nousten 46 prosenttiin koko maailman energian tarpeesta. Tämän vuoksi LOGSTOR näkee kasvavaa maailmanlaajuista halua siirtyä kaukolämpöön, kun keskustellaan nykyisten energiavarojen optimoinnista.

Kaukolämpöverkko voidaan perustaa käyttäen mitä tahansa energialähdettä. Se on ympäristöystävällinen tapa käyttää hukkaenergiaa. Hyödynnämme yhteistuotantolaitosten sähkönmuodostukssa syntynyttä käyttämätöntä potentiaalia, ja muutamme sen kotien lämmöksi.

LOGSTORin tuotteiden verraton eristyskyky vähentää käyttökustannuksia merkittävästi, sillä se poistaa käytännössä lähes kokonaan lämpöhäviöongelman. Laitoksen hukkaenergia johdetaan veteen, joka järjestelmän avulla kierrätetään loppukäyttäjille. 

Kun kaukolämpö yhdistetään kaukokylmään on mahdollista saavuttaa yhteisiä energiaetuja. Hukkalämpö muunnetaan kesäkuukausina edulliseksi jäähdytykseksi. Se sisältää puhdasta energiaa, sekä ihmisten että ympäristön eduksi.