Alan energiatehokkaimpien ratkaisujen oma laskentajärjestelmä 

Koska LOGSTORin eristysominaisuudet ovat energiasektorilla vertaansa vailla, olemme tuoneet kaiken oleellisen tiedon asiakkaidemme saataville. LOGSTOR Calculator on yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen työkalu, joka keskittyy käyttäjän tarpeisiin ja mahdollistaa nopean ja tehokkaan pääsyn erilaisiin tuotetietoihin ja kuvaajiin. Tähtäämme jokapäiväisessä työssämme hyvään palveluun. LOGSTOR Calculator on internetpohjainen laskentaohjelma, joka on kehitetty auttamaan energian tuottajia, konsultoivia insinöörejä, opettajia ja opiskelijoita. Ohjelman avulla he voivat arvioida tehokkainta tapaa kuljettaa kylmää tai kuumaa vettä esieristetyissä putkistoissa.

Avoin LOGSTOR Calculator

LOGSTOR Calculator tarjoaa uusille asiakkaille ainutlaatuisen työkalun parhaan mahdollisen putkiratkaisuvaihtoehdon arviointiin. Laskelmat takaavat ja dokumentoivat energiatehokkaimman ja ympäristöystävällisimmän infrastruktuurin. 

LOGSTOR Calculator on markkinoiden tarkin ohjelma energiahävikin laskemiseksi. Se perustuu laajoihin matemaattisiin ja fysikaalisiin malleihin, jotka on suunniteltu tuottamaan mahdollisimman tarkat lämpöhäviölaskelmat. 

 


 

 

 

Vain paljon monimutkaisemmat FEM-laskelmat tarjoavat suuremman tarkkuuden. Asiakkaiden tarpeista riippuen he voivat valita LOGSTOR Calculator –ohjelmassa kahden laskumenetelmän väliltä:

  • EN 13941 –yhteensopivat laskelmat
  • Kehittyneet laskelmat, joissa käytetään edellistä tarkempaa ohjelmaa

Putkien lämpöhäviön arvioimisen lisäksi LOGSTOR Calculator mahdollistaa putkien ja projektien energiahävikin vertailun suhteessa volyymiin, kustannuksiin ja hiilidioksidipäästöihin.

Kaikki laskelmat esitetään absoluuttisina arvoina ja kuvaajina nopean yleiskatsauksen mahdollistamiseksi. LOGSTOR Calculator esittää lisäksi kuvaajia polyuretaanieristeen vanhenemisesta, jotka perustuvat Tanskan teknologisen instituutin laskelmiin, Danish Technological Institute (www.dti.dk). Eristearvo lasketaan lämpötilan ja putken iän funktiona.

Contact: logstor.calculator@kingspan.com.