5–10 kertaa perinteistä ilmastointia tehokkaampaa

Kaikkialla maailmassa kysyntä jäähdytystä kohtaan kasvaa – aina sairaaloista ja toimistoista liikkeisiin ja laitoksiin saakka. Perinteisessä muodossaan jäähdytys on ollut vanhanaikainen ilmastointi, joka vaatii korkeaa virrankulutusta, mutta tuottaa vaatimattomasti jäähdytystä.

Ennusteiden mukaan maailman ilmastoinnille asetettavat energiavaatimukset tulevat nousemaan 72 prosentilla vuoteen 2100 mennessä. Rakennusten julkisivut ja kaupunkiympäristö ovat usein arpeutuneet lukuisten riittävää jäähdytystä tuottamaan asennettujen ilmastointilaitteiden vuoksi. 

Vertailuna moderni kaukojäähdytysjärjestelmä tuottaa merkittäviä vaihtoehtoja mukavuuteen, tehokkuuteen ja ympäristönäkökohtiin, yhdistettäessä niitä sisustukseen ja rakennusten eri toimintoihin. Lisäksi kaukojäähdytys on 5–10 kertaa niin tehokasta kuin perinteinen ilmastointi.

Kun kaukojäähdytys asteittain korvaa sähkövoimalla tuotetun jäähdytyksen, poistaa se samalla korkean jäähdytystarpeen aiheuttaman sähköverkon kuormituksen. Jos kaukolämpö yhdistetään kaukokylmään, on mahdollista saavuttaa energiaetuja, kun hukkalämpö muunnetaan kesäaikoina edulliseksi jäähdytykseksi .