Älykäs seuranta 24/7

LOGSTOR Detect on LOGSTORin kaikenkattava putkiverkostojen valvontajärjestelmä. Putkien eristekerrokseen upotettu kuparijohto on yhdistetty LOSTOR Detect –yksikköihin, jotka tarkkailevat verkoston kosteustilannetta ja mahdollisia oikosulkuja. Järjestelmä varmistaa, että putkijärjestelmän vuodot tai muut vauriot huomataan välittömästi ennen kuin laajempia vahinkoja pääsee syntymään.

LOGSTOR Detect mahdollistaa korjaavat toimenpiteet ennen kuin vahinkoja sattuu tai ne pääsevät laajenemaan. Järjestelmä rekisteröi jopa hyvin pienet viat, mikä mahdollistaa ennaltaehkäisevät korjaustoimenpiteet. Tämän lisäksi vauriokohdan tarkka paikannus leikkaa merkittävästi korjauskustannuksia ja lisää putkiverkoston käyttöikää.

 

Putkijärjestelmän valvonnan voi asiakas hoitaa itsenäisesti tai ulkoistaa sen LOGSTORille. Valvontajärjestelmiä on useita ja ne voidaan räätälöidä yksittäisen asiakkaan tarpeisiin. GPRS-verkkoa hyödyntävä valvontajärjestelmä lähettää kaiken putkiverkostoa koskevan tiedon valvontayksiköiltä keskustietokoneella langattoman yhteyden välityksellä. Keskustietokone analysoi valvontatiedot välittömästi ja lähettää käyttäjälle ilmoituksen mahdollisista ongelmista sähköpostilla tai tekstiviestillä.

LOGSTOR tarjoaa myös hosting-ratkaisuja, jotka hoitavat esimerkiksi energiayhtiön kaukolämpöverkoston valvontatehtäviä. Palveluun kuuluu verkoston tilanneraportointi, suosituksia tarvittavista toimenpiteistä, analyysien ja raporttien tulkintaa ja järjestelmän päivityksiä. LOGSTOR Detect tarkoittaa jatkuvaa varmuutta verkoston toimivuudesta, sillä se paljastaa pienimmätkin ongelmakohdat ja varmistaa verkoston katkeamattoman toiminnan ihmisten ja ympäristön eduksi.