LOGSTOR luo uuden standardin hitsaussaumoille energiasektorilla. Hitsausprosessi näyttelee hyvin merkittävää roolia putkijärjestelmien käyttöiän osalta, mikä asettaa suuren vastuun yksittäisen asentajan harteille. LOGSTOR WeldMaster on monikäyttöinen PE-hitsauslaite, joka hyödyntää uusinta teknologiaa, kuten PDA-, GPS-, GPRS-järjestelmiä sekä 2D-viivakoodeja.  Laitteen ansiosta tulevaisuuden putkijärjestelmien asentaminen on entistä turvallisempaa ja nopeampaa. LOGSTOR WeldMaster perustuu tietokoneohjattuun termoplastiseen hitsausteknologiaan, jossa putken PE-kuoren ja liitosholkin väliin sijoitettu lämpöä johtava metalli liittää komponentit yhteen ja muodostaa rikkoutumattoman sauman.

LOGSTOR WeldMaster parantaa jokaisen hitsaussauman laatua ja tekee projektista asentajille huomattavasti entistä helpomman. LOGSTORin liitosholkeissa on 2D-viivakoodi, joka sisältää oleelliset tuote- ja tuotantotiedot sekä hitsausohjeistuksen. Hitsauslaitteen, kämmentietokoneen ja 2D-viivakoodien yhdistelmä mahdollistaa Internet-pohjaisen jäljitettävyyden ja dokumentoinnin kaikille hitsaussaumoille LOGSTORin putkistoratkaisuissa. Tehokkuuden, jäljitettävyyden ja dokumentoinnin avulla LOGSTOR takaa markkinoiden parhaan putkijärjestelmien käyttöiän.

Hitsausprosessi

Kämmentietokone (PDA) hallitsee tiedonvälitystä liitoksen ja hitsauslaitteen välillä. Kun liitos on sijoitettu oikein putken ulkokuoren päälle, PDA säätää hitsauslaitteen asetukset automaattisesti kohdalleen skannaamalla liitoksen viivakoodin. Tämä vähentää inhimillisen erehdyksen mahdollisuutta ja nopeuttaa hitsaustyötä merkittävästi perinteiseen PE-hitsaukseen verrattuna. Mikäli odottamattomia ongelmia ilmenee, virheilmoitus lähetetään välittömästi käyttäjälle. Asennusprosessi voi jatkua vasta kun virheilmoitukseen on reagoitu ja ongelma on korjattu.

Asentaja säilyttää täyden kontrollin sauman hitsausprosessista ja voi siirtyä valmistelemaan seuraavan liitoksen asennusta vielä edellisen hitsauksen ollessa käynnissä. Kämmentietokone ilmoittaa automaattisesti hitsaussauman valmistumisesta. Automaattinen hitsausprosessi lisää tehokkuutta ja varmistaa parhaan mahdollisen lopputuloksen. LOGSTOR voi lisäksi aina tarjota etätukea asentajan sijainnista riippumatta.

Satelliittipaikannusjärjestelmä (GPS)

Kämmentietokoneeseen kuuluu sisäänrakennettu GPS-vastaanotin, joka rekisteröi ja tallentaa jokaisen yksittäisen liitoksen sijainnin sekä asennusajankohdan.

Nämä tiedot yhdistetään Internetistä saatavilla olevaan projektin dokumentointiin, jolloin käyttäjät voivat paikantaa yksittäisen liitoksen helposti ja varmasti. 

Dokumentaatio

LOGSTOR WeldMaster dokumentoi jokaisen liitoksen koko putkijärjestelmässä. Kun asennusjärjestelmä on varmistanut hitsauksen laadun, kaikki tiedot hitsausprosessista kerätään kämmentietokoneeseen ja lähetetään yhdessä tähän tarkoitukseen varatulle Internet-palvelimelle.

Internet-sivulta voidaan tarkastella putkijärjestelmän tilaa ja nähdä jokaisen liitoksen hitsaustiedot, GPS-sijainti, päivämäärä, hitsauksen ajankohta sekä asentajan tiedot. Liitoksen sijainti voidaan paikallistaa myös Google Maps –palvelussa. Tämän palvelun ansiosta yksittäisen asennuksen ja jopa yksittäisen hitsaussauman sijainti voidaan määrittää tarkasti, helposti ja nopeasti. 

Kaikki tieto on suojattua, ja järjestelmään kirjautumisten yhteydessä syötetään käyttäjätunnus sekä salasana. Tämä tarkoittaa. että järjestelmässä oleva tieto ei ole ulkopuolisten henkilöiden käytettävissä. Laatudokumentointi ja jäljitettävyys on mahdollista saada jokaiselle liitokselle huolimatta siitä, missä päin maailmaa se on tehty. 

 

Avaintoiminnot

  • Internet-pohjainen dokumentaatio tarjoaa yleiskatsauksen projektin etenemisestä.
  • Monikäyttöinen hitsauslaite, joka hyödyntää uusinta teknologiaa, kuten kämmentietokonetta (PDA), GPRS- ja GPS-järjestelmiä ja 2D-viivakoodeja
  • Liitokset on varustettu 2D-viivakoidella, joista selviää liitoksen tuotantotiedot ja hitsausparametrit.
  • WeldMaster on yhteensopiva kaikkien LOGSTOR-liitosten kanssa.
  • Kahta hitsausta voidaan käyttää yhtäaikaisesti toisistaan riippumattomasti.
  • Kämmentietokone (PDA) käsittelee tuotetiedot ja asettaa hitsausparametrit automaattisesti.
  • GPS-moduuli tallentaa jokaisen liitoksen maantieteellisen sijainnin.
  • Kämmentietokone valvoo hitsausprosessia ja rekisteröi hitsaustiedot, jotka lähetetään automaattisesti Internet-palvelimelle.
  • Jos asennusta liikutetaan hitsauksen jälkeen, uusi sijainti voidaan tallentaa lukemalla liitoksen viivakoodi uudelleen.
  • LOGSTOR voi tarjota etätukea hitsausprosessin aikana. Hitsausohjelmat päivittyvät automaattisesti.