Vastuullisuutta ihmisistä ja ympäristöstä 

LOGSTOR Detect on täydellinen konsepti, jonka avulla tarkkaillaan putkistojärjestelmiä. Se on 24/7 toimiva GPRS-pohjainen valvontajärjestelmä, joka voidaan yhdistää vapaaseen jäähdytykseen sekä keskus- että hajautettuun jäähdytykseen. Järjestelmä kerää ja tulkitsee verkon tiedot sekä tekee analyysejä, jotka ilmaisevat akuutit vauriot estävät välttämättömät huoltotyöt. Kaukokylmäverkon sähköimpulssit identifioivat ongelmat heti niiden ilmaantuessa.

LOGSTOR lähettää virheilmoituksen nopeasti ja automaattisesti joko sähköpostitse tai tekstiviestinä. Nopea reagointi minimoi vahingon laajuudet, mikä voi eliminoida tuotteen korjaus- tai korvaamistarpeen. Operaattorit voivat myös itse tarkkailla kaukokylmäverkkoa, asentamalla ilmaisimia sopiviin paikkoihin. Tällaisiin tapauksiin LOGSTOR tarjoa valvontaa kaikenlaisten ongelmien varalle. Suurissa kaupungeissa LOGSTORin kaukojäähdytyksen valvonta on yleensä toiminnassa 24/7.