Kaukolämpöverkosta kotitalouksiin

Jakeluratkaisut yhdistävät kotitaloudet kaukolämpöverkkoon.  Jos siirtoratkaisuja verrataan moottoriteihin, ovat jakeluratkaisut puolestaan verkon  “maanteitä” tai “asuntoalueiden teitä”. Jakeluratkaisuille on luonteenomaista pienemmät putket, koska kaukolämpö kuljetetaan niissä lähelle loppukäyttäjä. Kaukolämmön volyymia vähennetään asteittain niin, että se vastaa kotitalouden tarpeita.

Jakeluratkaisut on yhdistetty lämmönsiirtimeen, missä veden lämpötilaa alennetaan 80 °C lämpötilaan. Tämä auttaa leikkaamaan lämpöhäviötä kuljetuksen aikana loppukäyttäjälle, koska matalampi veden lämpötila merkitsee alempaa lämpöhäviötä. Siirtoasemalta kaukolämpö kuljetetaan yksittäisiin kotitalouksiin.