Kaukolämmön moottoritiet

Kaukolämmön siirtolinjaratkaisuja voidaan kutsua “kaukolämmön moottoriteiksi”, koska ne kuljettavat lämpölaitoksilta kaupunkeihin nopeasti suuria määriä kaukolämpöä. Siirtolinjaputket ovat suuria, ja ne kuljettavat korkealämpötilaista kaukolämpöä pidempiä matkoja ja tehokkaamin kuin muut putket. Suuret putket menettävät myös pieniä putkia vähemmän lämpöä, koska pienempi määrä vettä on kosketuksissa putken seinämään kuljetuksen aikana.  

Investoinnin taso on korkea – kuten myös vaatimukset putkiston toimintakyvylle.  Sen vuoksi siirtolinjaratkaisujen laadulle ja dokumentoinnille on asetettu tiukat vaatimukset. LOGSTORin ratkaisut mahdollistavat vähintään 30 vuoden käyttöiän – ja tyypillisesti ne voivat toimia noin 50 vuotta. Sen vuoksi laskelmiin on tärkeä sisällyttää kaikki käyttökustannukset – lämpöhäviö, sähkön kulutus, kunnossapito jne. – jolloin saadaan tarkka kuva parhaasta kyseessä olevaan projektiin sopivasta ratkaisusta. LOGSTOR antaa mielellään kokemuksensa asiakkaan käyttöön jokaisen projektin optimoimiseksi.