Energiayhtiöt

Viime vuosina energiasektorilla tapahtunut kehitys osoittaa kasvavaa riippumattomuuden tarvetta fossiilisista polttoaineista sekä vaihtelevista energiamarkkinoiden hinnoista.  Keskittyminen pelkästään lyhyen aikavälin taloudelliseen seurantaan on enenevässä määrin korvautunut pitkäaikaisilla investoinneilla, jotka tuottavat useiden vuosien ajan. LOGSTOR takaa kaukokylmäjärjestelmilleen vähintään 30 vuoden käyttöiän, joten ne ovat osoitetusti paras pitkäaikaisratkaisu.

Kaukokylmän ainutlaatuiset ominaisuudet tekevät siitä itsestään selvän valinnan energiayhtiöille. Kaukokylmä on 5–10 kertaa tehokkaampi kuin perinteinen ilmastointi, ja se poistaa jäähdytykseen usein liittyvän suuren sähkön tarpeen jäähdytystapeen ollessa voimakkaimmillaan.

Alan alhaisimpien kokonaiskustannusten ja parhaan valvontateknologian avulla LOGSTORin kaukokylmäverkosto toimittaa loppukäyttäjille varmaa lämpöä koko käyttöikänsä ajan. LOGSTORilla on pitkä kokemus asiakkaalle räätälöityjen putkijärjestelmien toimittamisesta, ja olemme valmiita vastaamaan kaikkiin asiakkaan tarpeisiin. 

Koska kaukokylmän suurimmat kulut liittyvät järjestelmän hankintaan ja asennukseen, on tärkeää kiinnittää erityinen huomio asennuksen onnistumiseen. LOGSTORin ratkaisut maksavat itsensä takaisin käyttöiän aikana, kun energiatehokkaat kaukokylmäjärjestelmät korvaavat vanhanaikaiset ja energiaa kuluttavat ilmastointiyksiköt.