Konsultit

LOGSTORin kaukokylmäratkaisut asettavat jäähdytysjärjestelmille uusia standardeja. Yhä suuremman huomion kiinnittäminen energiatehokkuuteen yhdistettynä haluun vähentää kasvihuonekaasupäästöjä tekevät kaukokylmästä oikean valinnan jäähdytyssanerauksissa ja uudisrakentamisessa. Kaukokylmän ainutlaatuinen jäähdytysvaikutus tuotetaan keskitetysti, joka merkittävästi parantaa energiatehokkuutta. 

Kaukokylmäjärjestelmien ylivoimainen käyttöikä (yli 30 vuotta) tarkoittaa säästöjä, jotka kattavat asennuskustannuksia nopeasti, ja joilla on hyödyllinen vaikutus sekä talouteen että ympäristöön.

 

Me LOGSTORissa haluamme ratkaista konsulttien asettamat haasteet - LOGSTORilla on vuosien tietotaito kaukokylmäprojekteista. Tarjoamme mielellämme neuvoja ja ohjeistusta tarjouskyselyjen, erilaisten laskelmien, järjestelmän suunnittelun tai urakoiden valvonnan yhteydessä.

LOGSTORilla on vuosien kokemus optimaalisen kaukokylmäverkoston suunnittelemisessa ja tarjoamme asiakkaalle kaikenkattavaa tietämystä projektin eri vaiheissa. LOGSTOR suunnittelee kaukokylmäjärjestelmät aina asiakkaan tarpeiden mukaisiksi, jolloin varmistetaan paras mahdollinen lähtökohta järjestelmän 30 vuotiselle toiminta-ajalle.