Medicinalindustri

Medicinalindustrien er en helt særlig branche med strenge produktionskrav, der ikke kan gå på kompromis med kvalitet og faste standarder. Pharmaproduktion er oftest utrolig miljøfølsom, hvor der stilles høje krav til et kontrolleret indeklima, ekstremfrysning med kryogene gasser og andre servicerør, der servicere hele produktionsprocessen. 

 

Fordi fremstillingen af medicin er afhængig af flere præcise processer, er den utrolig omkostningstung. Energioptimering af pharmaproduktion kan optimeres med bedre isoleringsevner samt op til 30 års garanteret levetid, så unødige driftsstop helt kan undgås. LOGSTORs cases dokumenterer, at energioptimering oftest kan forbedres og er væsentligt til glæde for både kunden og miljøet.