Andre industrier

Den typiske produktionsvirksomhed har behov for rørløsninger til fremstilling af fx metal, plastik eller automobiler. Oftest har produktionen unikke behov, der stiller helt specielle krav til den optimale rørløsning. 

 

Fælles for disse industrier er, at LOGSTORs produkter sikrer op til 30 års frihed uden produktionsstop til at udføre reparationer og vedligeholdelse. LOGSTOR kan hjælpe netop med de svære rørløsninger, som case for case kan skabe til et mere strømlinet produktionsflow til alle industrier.