Kun höyrystä tulee uudelleen käytettävää

Höyryala on erityisala, koska sen lämpötilat vaativat erityisen kestäviä tuotteita. LOGSTOR onkin kehittänyt tuotevalikoiman erityisesti höyryn kuljettamiseen. Kaksiputkisen järjestelmän nimi on HT (High Temperature): toinen putki kuljettaa höyryn ja toinen takaisin toiseen suuntaan virtaavan kondensaation.

Veden käyttäminen höyryn tuottamiseen on suhteellisen kallista, joten onkin järkevää käyttää höyryä uudelleen. Koska myös höyryä on kallista tuottaa, täytyy höyry eristää, jolloin energiahukka pysyy minimissä. Tästä syystä LOGSTORin prosesseissa valmistettavat höyryputkistot eristetään. Näin huomioidaan optimaalisen energian kulutuksen näkökanta sekä myös ihmiset ja ympäristö.