Slutbrugere

Mange kunder ved ikke, at der findes systemer med væsentlig bedre økonomi, der giver store energi- og driftsbesparelser i hele løsningens levetid. Mange isoleringstyper har kun 5-7 års levetid på traditionel isolering, hvilket kræver adskillige driftsstop på lang sigt.

Samtidigt bliver næsten alt ubeskyttet isolering ødelagt eller trykket ved en fejl på sigt, hvilket ødelægger isoleringsevnen, giver hygiejnegener og påvirker systemets samlede levetid. God isoleringsegenskaber betinges kort sagt af isoleringsmaterialets kvalitet og holdbarhed i produktionsmiljøet.

 

 

LOGSTORs rør er vandtætte med hård overflade, der holder samme isolering i hele levetiden. Samtidigt kan rørløsningerne vælges med hvid kappe, der let kan rengøres og hæver hygiejnestandarden betragteligt i fx fødevareindustrien. Med kun en arbejdsgang til montage uden yderligere isolering, er LOGSTORs løsninger med til at begrænse et produktionsstop og totalomkostningerne til et absolut minimum.

Et stort branchekendskab på tværs af industrier betyder, at man oftest kan udpege fordelene for slutkunden, som konsulenterne kan gå videre med. Minimum vedligeholdelse og den optimale beskyttelse af stålrøret forbedrer ofte driftsikkerheden betragteligt. LOGSTORs vejledning tager altid udgangspunkt hvad kunden har nu, og hvad kunden kan få. LOGSTORs rørløsninger er en langsigtet investering, der altid betaler sig.