Rådgivere

LOGSTOR har som opfinder af teknologien bag isolerede rørsystemer over 50 års erfaring med fjernvarmeløsninger. Hos LOGSTOR er rådgivere og ingeniørers udfordringer vores fornemste opgave. LOGSTOR har den fornødne viden og erfaring, når der skal skrives udbud, udregnes totalomkostninger, laves optimalt rørdesign eller føres tilsyn med entreprenører.

Vi ved, hvordan man designer optimalt et fjernvarmesystem, så det koster mindst og holder bedst, således kunden er sikret optimal levetid og drift. LOGSTORs vejledning er altid til rådighed undervejs i projektet.

Dialogen mellem flere projektpartnere er klassisk udfordring, når fjernvarmeprojekter skal føres ud i livet. Derfor afholder LOGSTOR rådgiver-workshops og -seminarer, som tilgodeser alle deltagende parter i projektet. Hos LOGSTOR klæder vi dig ordentligt på fra start til slut med information om de laveste totalomkostninger og dokumentation fra LOGSTOR Lab.

LOGSTORs rørløsninger udvikles stadigvæk, for at forbedre energieffektiviteten og reducere udledningen af CO2. LOGSTOR kender vigtigheden af et komplet projektoverblik, når professionelle rådgivere skal guide slutkunden til den bedste fjernvarmeløsning.