Energiselskaber

Udviklingen i energibranchen har i de seneste år vist et stigende ønske om uafhængighed af de fossile brændstoffer og energimarkedets prisudsving. Et kortsigtet fokus på bundlinjen vender i stigende grad til langsigtede investeringer i energi, der betaler sig tilbage over en årrække. LOGSTOR garanterer over 30 års levetid på fjernkøling, som dokumenteret er den bedste forretning på sigt.

Fjernkølings unikke energiprofil er sund fornuft for energiselskaber. Kølingen er mere end 5-10 gange så effektivt som air condition og eliminerer også den kraftige belastning af elektricitetsnettet, når behovet for køling er størst.

Branchens laveste totalomkostninger og bedste overvågningsteknologi betyder, at fjernkølingsnet fra LOGSTOR leverer uhindret til sine slutbrugerne i hele sin levetid. Års erfaring med levering og etablering specialdesignede rørsystemer betyder, at LOGSTOR kan levere løsninger til alle behov.

Da fjernkølings væsentlige udgift er etablering samt den efterfølgende drift, er omhu ved montage og driftsovervågning af afgørende betydning. LOGSTORs løsninger tjener sig hjem på den lange bane, når gammeldags og energitunge air condition-enheder udskiftes med energieffektiv fjernkøling.