Urakoitsijat

Me LOGSTORissa tiedämme, kuinka tärkeää oikea asennus, eristäminen ja tuotteen asiakkaalle luovutus ovat. Teemme yhteistyötä koordinoidaksemme kaikki projektin näkökohdat ja sitoudumme täsmälliseen sekä vastuulliseen toimitukseen niin, että urakoitsijat voivat luovuttaa projektin sovitun aikataulun mukaisesti.

LOGSTORilla on 50 vuoden kokemus työskentelemisestä kaukolämpöprojektien kokonaiskustannusten parissa. Tämän vuoksi voimme auttaa urakoitsijoita heidän neuvotellessaan kaukolämpölaitosten kanssa. Tiedämme, että perusteellisuus projektin alkuvaiheessa kannattaa tulevina vuosina. Eri osapuolten sitoutuminen vastuulliseen projektinhallintaan varmistaa hyvän yhteistyön koko projektin ajaksi.

Yhtiön ja tuotteiden kehittäminen ovat olennainen osa LOGSTORin visiota. Olemme todenneet, että yhtiömme, urakoitsijoiden, konsulttien ja asiakkaiden koulutus myötävaikuttaa tuotteidemme pitkään käyttöikään. Tämä asettaa standardin tuotteelle, jonka edelleen kehittämiseksi teemme jatkuvaa työtä.

Sekä kaukolämpöverkon asentaminen että käyttöönotto vaativat erityistä teknistä tietämystä silloin kun halutaan varmistaa putkistoratkaisun laatu. LOGSTORin tekniset konsultit ja heidän laaja kansainvälinen kokemuksensa ovat aina saatavilla kaikissa rakentamisen vaiheissa. Näin toimeksianto täydentyy läheisessä yhteistyössä asiakkaan tiimin kanssa.  Onnistuneessa projektissa toteutuvat kaikki yksityiskohdat. Tämä luo perustan parhaimmalle ratkaisulle – ja parhaalle liiketoiminnalle.