LOGSTOR SafePipe system er et overlegen rørsystem til transport af olieprodukter med optimal miljøbeskyttelse. Systemets fordele er ikke til at tage fejl af - LOGSTOR SafePipe er den mest foretrukne til denne opgave.                        

Ejer af projektet: Fjernvarme Fyn, Danmark

Opstartsmødet til denne opgave blev holdt hos Fjernvarme Fyn. LOGSTOR har været med til at måle op, inspicere stedet inden og har sågar lavet strategitegninger suppleret med forslag til hvordan projektet bedst kunne udføres. Denne form for behjælpelighed var komfortabel for kunden, velvidende at projektet vil blive varetaget af LOGSTORs dygtige folk fra start til slut.

LOGSTOR blev valgt til denne opgave og skulle dermed levere alle SafePipe komponenter med inkorporeret Safepipe tracer samt et komplet alarmsystem som kan lokalisere lækage og angive position indenfor 1 m. Efter kundens ønske blev der ligeledes foretaget kontrol på alle svejsninger.

Kundens synspunkt på sagen er, at når man alligevel skal udskifte rørene kan man ligeså godt vælge den bedste erstatning. Og i det tilfælde er det LOGSTORs SafePipe system. LOGSTOR er meget kendt på markedet, og i særdeleshed for deres kvalitet.

Det andet vigtig kriterie for at vælge LOGSTOR var at man med SafePipe systemet nemt kan lokalisere samt overvåge lækage. Overvågningssystemet har ikke brug for yderligere energi for at overføre signaler til alarmboksen. Med dette overvågningssystem bliver der foretaget færre inspektioner hvilket i den sidste ende reducerer arbejdstimerne.

Ebbe Jørgensen fra Fjernvarme Fyn siger: ”….vi ser lyst på fremtiden og er mere end overbeviste om, at når vi installerer LOGSTOR rør, så er det med 30års garanti”.

Den danske miljøstyrelse har accepteret projektet og ser det som en god løsning.