I maj 2015 er LOGSTOR A/S begyndt at levere præisolerede forsyningsrør til distribution af bl.a. isvand, brøndvand og diverse kemikalier til projekt Danmarks Protein i Videbæk. 

Projektet består af: 210 lgd. rør og rørkvaliteten er rustfrie rør samt sømløse rør

Ejer af projektet: Arla Food, Danmarks Protein

Hovedentreprenør:  SteelXperts ApS

Projektet er af større omfang med kort tidshorisont, hvor der både skal bruges rør ude og inde. I første omgang er LOGSTOR A/S begyndt at levere rør som skal op på et tag, hvor de ligger på en rørholder op i 1 meters højde.

Når det gælder valg af rør til industrien står man ofte overfor en udfordring; hvilken løsning skal man vælge og hvem skal udføre den? I dette tilfælde var Arla Food ikke i tvivl. Som andre fødevareindustrier, har Arla Food særdeles høje krav til kvalitet og de læner sig gerne op ad det sikre valg; de kræver med andre ord kvalitet, tillid og perfektion – alle krav som LOGSTOR kan imødekomme. Og det er bl.a. derfor, at LOGSTOR bliver valgt frem for andre til denne opgave.

Til projektet skal der bruges sorte sømløse rør til damp samt rustfrie rør som blev leveret af kunden til isolering. Der skal ligeledes leveres muffer til at samle rørene med. Der blev forslået en anden muffeløsning til projektet, men Arla Food insisterede på en komplet løsning fra LOGSTOR A/S.

For som kunden selv udtrykker: ”….vi vil have det vi er vant til. Vi har brugt LOGSTOR i mange år og vi har tillid til dem og deres produkter. LOGSTOR er en kvalitetssikring af vores projekt”.