Med sine 90.000 indbyggere er Zenica den fjerdestørste by i Bosnien-Hercegovina.  Kommunen leverer fjernvarme til en stor del af byen, og gennem årene har man registreret et stadigt større spild af vand og varme fra ledningsnettet. Derfor besluttede man at renovere den mere end 4 km lange rørgrav kaldet Byringen. Til dette arbejde bestemte kommunen sig for et system af præisolerede rør fra LOGSTOR, inkl. et overvågningssystem i form af LOGSTOR Detect.  I den forbindelse var de lokale designere på kursus i Danmark.Derefter blev der udarbejdet et design, hvor belastningsreducerende U-bøjninger anvendtes i kombination med buerør. 

Mufferne var SX-muffer til kapperørsdiametre på til med 450 mm og BX-muffer til kapperør på 500 mm og opefter. Disse typer blev valgt på grund af deres fleksibilitet og nemme montage, der ikke kræver specialværktøj.  På montagestedet underviste LOGSTORs teknikere de lokale montører i monteringen af mufferne. Alle rørene leveredes med kobbertråde indstøbt i isoleringen.

Efter montagen af rørene tilsluttes trådene, og hele rørsystemet kan overvåges centralt vha. en X4-alarmenhed til LOGSTOR Detect. Eventuel vandindtrængning i isoleringen som følge af en en læk i systemet identificeres straks, og fejlen kan afhjælpes, før der opstår alvorlig skade på systemet. 

LOGSTOR leverede:

  • 8.076 m præisolerede rør, størrelse DN 50 - DN 500, hvoraf DN 500 udgjorde størstedelen
  • 432 m præisolerede buerør
  • SX- og BX-muffer
  • designerkursus i Danmark
  • træning af montører på montagestedet
  • montage i 2012/13 og ibrugtagning i 2013.  

 

Kontakt nedenstående for yderligere information:

Bita Andrei Ovidiu

Balkan Area Sales Manager, LOGSTOR 

E-mail:  aob@logstor.com​

 

Amra Halac

Reus inzenjering

LOGSTORs repræsentant i Bosnien-Hercegovina

E-mail:  amra.halac@gmail.com