Thisted Varmeforsyning og Klitmøller Kraftvarmeværk har besluttet at fusionere. Som resultat heraf skal en ca.16 kilometer lang varmeledning forsyne fjernvarmebrugerne i Klitmøller med varme fra Thisted Varmeforsyning.

Det lokale kraftvarmeværk i Klitmøller var et andelsselskab stiftet af beboerne i Klitmøller i 1994. Selskabets formål var at sikre varmeforsyningen til helårsboliger inden for varmeforsyningsområdet, og de har udelukkende fyret med naturgas. I 2017 blev det besluttet, at værket skulle nedlægges, og derfor gik overvejelserne af fremtidsplanerne i gang.

Sammen med Thisted Varmeforsyning har værket undersøgt både et træpille- og et halmfyret anlæg som erstatning for naturgassen. Men valget faldt på tilslutningen til Thisted Varmeforsyning, og en fusion imellem de to værker blev en realitet.

Thisted Varmeforsyning er således i gang med at etablere en ca. 16 km forsyningsledning mellem Thisted og Klitmøller. Varmeproduktionen i Thisted er primært baseret på vedvarende energi fra geotermi, halm og affald, og med etableringen af forsyningsledningen fra Thisted til Klitmøller kan Thisted Varmeforsyning fremover sikre høj forsyningssikkerhed og mere miljørigtig fjernvarme til forbrugerne i både Thisted og Klitmøller. LOGSTORs rør er de rette til netop denne opgave og dens formål.

Thisted Varmeforsyning ønskede fra starten den løsning og leverandør, der kunne sikre de laveste totale omkostninger i de mange år, som ledningen skal være i drift. Dermed blev mindst mulig varmetab en væsentlig parameter sammen med stor vægt på kvalitet og leveringsdygtighed. Ud fra en samlet betragtning placerede de ordren hos LOGSTOR.

En rørleverance af så stor karakter byder oftest på udfordringer, hvad levering angår. Det var også tilfældet her, hvor byggeperioden er meget kort og projektet skal være afsluttet 1. november. Efter afstemning af tidsplanen med kunden har LOGSTOR kunnet levere enkeltrørene indenfor en periode på fire uger; mens de sidste TwinPipe leveres i løbet af september måned. Helt igennem en skarp og præcis håndtering af projektet. Leveringsdygtighed var og er således stadig i høj grad nødvendig, for at projektet kan blive afsluttet til tiden.

Der blev ydet teknisk support og rådgivning hele vejen. En 16 km lang rørstrækning byder på udfordringer undervejs, men vores tekniske eksperter hjalp med at navigere rørene i landskabet og gjorde udfordringerne nemmere at overskue. Teknisk kompetence, herunder vores Customer Service afdeling, hele teamet i Operations, vores speditører og vognmænd, var og er stadig en afgørende faktor i projektets succes. Hele samarbejdet er kendetegnet af en åben og god kommunikation mellem alle parterne!

Hele projektet har indtil videre forløbet planmæssigt og problemfrit, men LOGSTOR kan ikke tage hele æren for dette. Preben Bojer fra Thisted Varmeforsyning, rådgivere fra PlanEnergi, smedene fra Thy Varmeteknik samt entreprenørerne fra HMN Entreprenøren besidder kompetencer samt overblik af stor værdi, hvilket har gjort samarbejdet og udførelsen af projektet gnidningsfrit. Et stort projekt bliver også en stor succes!

 

LOGSTORs leverance til ledningen:

  • 2.288 m enkeltrør, størrelse DN 250 (ø273/500 mm)
  • 14.176 m TwinPipe, størrelse DN 150 (ø168/560 mm)

  • Diverse fittings

 

 

For yderligere informationer om projektet, kontakt venligst nedenstående:

Den ansvarlige sælger fra LOGSTOR Bjarne Ørum Pedersen Area Sales Manager, DK bop@logstor.com

Den ansvarlige projektleder fra LOGSTOR Carsten Als Project Execution Manager, Sales caa@logstor.com

Ledningsmester fra Thisted Varmeforsyning Preben Bojer ledning@thisted-varmeforsyning.dk