For feriestederne i den caribiske østat udgør energiomkostningerne i forbindelse med aircondition en væsentlig post på driftsbudgettet. Derfor er der efterspørgsel på billigere og mere bæredygtige løsninger, og fjernkøling er en af mulighederne. Det lokale energiselskab i den Dominikanske Republik, CEPM, driver et kraftvarmeværk. Ud over elproduktionen anvender de også spildvarmen fra denne proces I stedet for at lade varmen forsvinde ud i den blå luft eller havet, overføres den, i form af 120 °C varmt vand, til de nærliggende hoteller via ledningsnettet.

Ved hjælp af absorptionschillere omdannes det varme vand til behagelig køling, og en mindre del af det løber gennem varmevekslere, hvor det bliver til brugsvand. Med sommertemperaturer på over 35 °C kræver hotelgæsterne aircondition på værelserne, ligesom de sætter pris på varme brusebade. Dermed erstatter spildvarmen fra kraftvarmeværket den lokale aircondition og brugsvandforsyning på de tilsluttede hoteller. Det giver en årlig besparelse på intet mindre end 40.000 MWh svarende til 9.500 ton brændselsolie. Så miljøet er også en af vinderne, da det lavere olieforbrug giver en reduktion af CO2-udledningen på 28.000 ton pr. år. Til dette projekt bestemte kommunen sig for et system bestående af 12 km præisolerede rør fra LOGSTOR.

Præisolerede rørsystemer er et nyt produkt og koncept i Caribien. Derfor blev beslutningen om komponenter og design truffet ud fra, at montagen skulle være så nem som muligt. Man valgte et E-Comp-design, hvilket reducerer rørstrækningen og mængden af bøjninger. Mufferne var BX-muffer. De blev valgt, fordi de kan monteres nemt i én arbejdsgang, bygger på isoleringshalvskåle og ikke kræver specialværktøj. Dermed var oplæringen af lokale montører hurtig og nemt for LOGSTORs teknikere på stedet.  Rørene blev leveret med meldetråde indstøbt i isoleringen langs hele rørstrækningen. Fremover vil målinger af systemet identificere vandindtrængning i isoleringen som følge af en læk i systemet, så fejlen kan afhjælpes, før der opstår større skade. 

LOGSTOR leverede:

  • 12.000 m præisolerede rør, størrelse DN 200 til DN 350, hvoraf DN 350 udgjorde størstedelen
  • BX-muffer
  • oplæring af montører på stedet i håndteringen af LOGSTOR-systemet og montering af muffer
  • montage og ibrugtagning i 2012

 

Kontakt nedenstående for yderligere information:

Tommy Lorenzen 
Area Sales Manager, LOGSTOR 

E-mail:  tol@logstor.com

 

Jean Laganiere 
Urecon

LOGSTORs repræsentant i Canada og USA

E-mail:  j.laganiere@urecon.com​