Fjernvarme indgår i Danmarks energipolitik som en vigtig faktor med henblik på at skabe en varmesektor, der fungerer helt uden brug fossile brændsler. Fjernvarme kan genereres på basis af en hvilken som helst primær energikilde, og det er nemt at skifte fra en kilde til en anden.

I Marstal på Ærø ejes det lokale fjernvarmeselskab af borgerne. For flere år siden besluttede de at tage udfordringen med reduktion af fossile brændsler op og begyndte at fokusere på solenergi. I dag baseres fjernvarme i Marstal udelukkende på vedvarende energikilder. Ejerne driver verdens næststørste solfangeranlæg og genererer 30 % af varmen herfra, mens biobrændsel står for 70 %. 

Det eksisterende solfangeranlæg har et areal på 18.000 kvadratmeter, men er under udbygning med yderligere 15.000 kvadratmeter og et nyt damvarmelager på 75.000 kubikmeter. Denne udbygning kaldes SUNSTORE 4.  I Marstal er 1.550 brugere sluttet til fjernvarme og med implementering af SUNSTORE 4 i 2014 vil de modtage 55 % af energien fra solvarme og 45 % fra lokalt produceret biomasse. Man har udviklet en styringsteknik, der regulerer pumperne efter indstrømningen af lys. Denne teknik har blandt andet medført en 75 % energibesparelse på pumpedriften ud over den øgede effektivitet for solfangerne, og i dag anvendes teknikken i de fleste større solvarmeanlæg. 

LOGSTOR leverer præisolerede rør til Marstal.

Læs mere på:

http://www.solarmarstal.dk​