Fjernvarme indgår i Danmarks energipolitik som en vigtig faktor med henblik på at skabe en varmesektor, der fungerer helt uden brug fossile brændsler. Fjernvarme kan genereres på basis af en hvilken som helst primær energikilde, og det er nemt at skifte fra en kilde til en anden. 

I dag opvarmes mere 60 % af danske hjem vha. fjernvarme, og målet er at øge dette tal til 75 %. Det inkluderer også skiftet fra opvarmning med naturgas til fjernvarme. Himmelev består af 1.500 enfamiliehuse og er i dag en del af Roskilde Kommune. Fremover skal fjernvarme erstatte naturgas som kilde til opvarmning i Himmelev. Transmission af varme i området omkring København varetages af to selskaber med hver sin opgave. VEKS er er ansvarlig for etableringen af den nye transmissionsledning til Himmelev og for den fremtidige forsyning af fjernvarme. Kraftvarmeproduktion baseret på biomasse og varme fra forbrændingsanlæg er de væsentligste kilder. 

Fordelingsnettet ejes og drives af det kommunale selskab Roskilde Forsyning A/S. LOGSTOR leverer rørsystemet til transmissionsledningen, fordelingsnettet og til stikledningerne til hvert enkelt hus. Transmissionsledningen er 7,3 km lang og består af to enkeltrør til henholdsvis fremløb og returløb. Den skaber forbindelse mellem VEKS' eksisterende net fra Risø til en varmevekslerstation i Himmelev. Her overtager Roskilde Forsyning opvarmnings- og distributionsopgaven.  E-Comp-konceptet blev anvendt til design af transmissionsledningen i kombination med buerør, idet dette reducerer rørstrækningen og mængden af bøjninger.  

Til samlingerne valgtes EW-muffer, som blev monteret af certificerede LOGSTOR-montører. Der er tale om svejsemuffer, som anvendes med LOGSTOR WeldMaster. LOGSTOR WeldMaster styrer svejseprocessen og registrerer alle data for placeringer af de enkelte muffer som dokumentation. Rørene til transmissionsledningen forsynes med meldetråde af kobber. 

LOGSTORs levering af transmissionsledningen:

  • 4.600 m rør, størrelse DN 250
  • 9.900 m rør, størrelse DN 200
  • EW-muffer 
  • montering af EW-muffer 
  • montage i 2012/13 og ibrugtagning i 2013.

 

Kontakt nedenstående for yderligere information.:

Jan Dommerby

Area Sales Manager, LOGSTOR 

jdo@logstor.com

http://www.veks.dk/da