Baggrund 

I Spanien er individuelle airconditionløsninger blevet stadigt mere populære. Det har skabt et meget stort elektricitetsbehov i perioder med spidsbelastning – og et på alle måder ringere bymiljø. Derfor besluttede bystyret i Barcelona, at tiden var kommet til at fremme en mere effektiv og miljømæssigt forsvarlig køleforsyning.

Det første fjernkølingsprojekt blev igangsat i 2002 og blev kort efter fulgt op af to mere succesfulde løsninger. Det største fjernkølenet i Spanien blev taget i brug i 2004 og dækker den nyeste del af Barcelona, kendt som FORUM-området.

Bystyret i Barcelona slog til lyd for de mange fordele ved fjernkøling:

  • Større energieffektivitet gennem brug af vedvarende energi og spildenergi.
  • Mindre miljøpåvirkning sammenlignet med traditionel aircondition. Fjernkøleløsninger bidrager til lavere udledning af drivhusgasser og sikrer et bedre og sundere miljø for befolkningen.
  • Ny værdi i form af nye tjenester, der kan udnyttes kommercielt og dermed gør Barcelona mere attraktiv for investorer.

Når det umulige lykkes

Ved lanceringen blev mange mål for projektet anset for at være "umulige". Men efter fem års omhyggelig planlægning og tæt samarbejde med eksperter fra LOGSTOR og andre partnere var anlægget klart til at forsyne brugerne med effektiv, miljøvenlig fjernkøling i 2004.  Det blev oprindeligt dimensioneret til at have en kølekapacitet på 17 MW og en lagringskapacitet på 5.000 m3 og er forbundet med et net af præisolerede rør fra LOGSTOR. Den primære energikilde er damp, som genereres i et behandlingsanlæg til fast byaffald, der er placeret umiddelbart ved siden af installationerne. Oprindeligt var fem brugere tilsluttet og aftog 16,5 MW af kølekapaciteten.

Produktions- og effektivitetsgevinster

Da den kommercielle drift blev indledt i marts 2004, leverede anlægget 16 MWh køling og 5,3 MWh opvarmning. Det gjorde bystyret i stand til at reducere forbruget af primær energi med 30 % og udledningen af drivhusgasser med 31 % (svarende til mere end 1.400 ton CO2 i 2004).

Succesfaktorer

De vigtigste succesfaktorer bag den positive udvikling af fjernkøling i Barcelona var::  

  • de lokale myndigheders engagement i at støtte udviklingen af en miljømæssigt forsvarlig energiforsyning
  • forsyningsselskabernes ihærdige indsats for at overbevise de første brugere om at tilslutte sig nettet
  • den omfattende byplanlægning, der integrerede energiinfrastrukturen i indretningen af nye bydele
  • et tæt bebygget område med mange bygninger med stort kølebehov, som udgjorde den "kritiske masse", der var nødvendig for at projektet lykkedes
  • et stærkt, forpligtende samarbejde mellem offentlige og private aktører, der dannede basis for projektet og var præget af god koordinering af de komplekse planlægningsprocesser mellem alle involverede parter.

Bygherrer og ejendomsadministratorer forstod hurtigt de mange fordele ved fjernkøling, og nye brugere lod sig hurtigt slutte til nettet efter ibrugtagningen

Ekspansion til nye områder

Sidst i 2004 begyndte man at udvide nettet til også at omfatte de bydele, der stødte op til FORUM – især teknologidistriktet 22@. Omfattende forundersøgelser, analyser og forhandlinger mellem offentlige og private aktører om at inkludere 22@ i fjernkølenettet var pågået siden 1999. Efter succesen med FORUM besluttede bystyret, at der skulle sættes turbo på også at indføre fjernkøling i denne bydel,

og 2005 vandt Districlima koncessionen på at levere fjernkøling til 22@. Det indebar en udvidelse af produktionskapaciteten til 50 MW og lagringskapaciteten til 26 MW frem til 2010. Udvidelsen skulle primært ske ved at øge kapaciteten i FORUMs fjernkølecentral, men man planlagde også en satellitcentral. Forventningerne til behovet for 2010 var på 100 MW.