Først i Holland

I 2003 besluttede det hollandske energiselskab Nuon at etablere landets første kommercielle fjernkølesystem i fuld skala. Det skulle etableres i Amsterdam i samarbejde med Capital Cooling Europe (CCE), et energirådgivnings- og energistyringsselskab, der havde stor erfaring med fjernvarmeløsninger fra Sverige. Zuidas-området er Amsterdams internationale forretningscentrum og hjemsted for mange førende finansieringsselskaber, internationale hoteller, advokatfirmaer, it-virksomheder, RAI kongres- og messecentret, VU-universitetshospitalet og World Trade Centre.

Derfor blev det nye fjernkøleprojekt etableret langs motorvej A10 mellem Schiphol-lufthavnen og Amsterdams centrum. De første forsyninger af fjernkøling begyndte i maj 2006. Nuons første kunde var ABN AMROs hovedsæde, som forventede et maksimalt årligt kølebehov på 9,6 MW. Det eksisterende grundvandskøleanlæg, som kun var tre år gammelt, blev udskiftet med det mere effektive og langt mere driftsikre Nuon fjernkøleanlæg. Anlægget blev dimensioneret til at opfylde et behov på 76 MW ved spidsbelastning, som man forventede ville være nået i 2012. Herefter skulle man nå en produktion på 100 GWh, baseret på en kombination af frikøling fra bunden af Nieuwe Meer-søen og chillere. 

Traditionelle separate chiller-installationer i bygninger har oftest en lav energieffektivitetsfaktor (EER) på 2,5 (1 kWh elektricitet for at producere 2,5 kWh køling).  For grundvandsløsninger kan faktoren være den dobbelte. Til sammenligningen forbruger Zuidas' fjernkølesystem kun 1 kWh elektricitet for at producere en køleeffekt på 10 kWh. Det betyder, at fjernkøling kan reducere CO2-udledningen med ca. 75 % sammenlignet med konventionelle chillere.

Kølevand fra Nieuwe Meer-søen.

Koldt vand fra bunden af Nieuwe Meer anvendes til frikøling. I 30 meters dybde er søvandet kun ca. 5-7 °C varmt, hvilket gør det ideelt til generering af fjernkøling. I perioder, hvor temperaturen i søen er for høj, regulerer chillerne fordelingssystemets fremløbstemperatur til 6 °C. Returløbstemperaturen er ca. 16 °C.

Stigende behov

For at opfylde det stigende behov for køling etablerede Nuon et andet fjernkølenet – Zuidoostlob – i Amsterdams forretningsområde. Denne gang stammede kølekapaciteten fra koldt vand fra søen Ouderkerkerplas. Vand med en temperatur på 5 °C pumpes til en produktionsfacilitet på den anden side af motorvej A2. Her løber søvandet gennem varmevekslere og afkøler vandet i det lukkede fordelingsnet bestående af LOGSTORs præisolerede rør. Fordelingsnettes samlede kapacitet er ca. 60 MW. Dette net er integreret med køleanlæggene i kontorbygningerne.

Kompleks undergrund

Zuidoostlob-nettet skulle føres rundt i en meget trafikkeret undergrund med vigtige datacentre, kloakpumpeanlæg og højspændingsinstallationer.

Læs mere om Nuon District Cooling på www.nuon.com/cooling.