Karibianmerellä sijaitsevien lomakohteiden ilmastoinnista aiheutuvat energiakustannukset ovat nousseet merkittävään osaan lomakohteiden kokonaiskustannuksista puhuttaessa. Alueella tarvitaan uusia, halvempia ja kestävämpiä ratkaisuja, joihon kaukojäähdytys tarjoaa hyviä mahdollisuuksia.

Paikallinen energiayhtiö CEPM johtaa sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosta (CHP) Dominikaanisessa tasavallassa. Sähkön tuotannon lisäksi yhtiö hyödyntää prosessin hukkalämpöä. Sen sijaan, että lämpö katoaisi ilmaan tai veteen kuljetetaan se 120°C asteisena kuumana vetenä lähiseudun hotelleihin ja lomakyliin putkistojärjestelmän avulla. 

Absorptiojäähdyttimien avulla kuuma vesi muutetaan miellyttäväksi jäähdytykseksi ja osa lämmönvaihtimien kautta myös lämpimäksi käyttövedeksi. Kesäaikana ilman lämpötilan ollessa yli 35° C arvostavat hotellivieraat huoneiden jäähdytystä samoin kuin luonnollisesti tarvitsevat lämmintä suihkuvettä. 

Näin energialaitoksen ylijäämäenergia korvaa paikallisen jäähdytystuotannon sekä hotellin lämpimän käyttöveden. Saavutettu vuotuinen virransäästö on vähintään 40000 MWh, joka vastaa noin 9500 t polttoöljyä. Myös ympäristö on suuri voittaja, koska öljynkulutuksessa säästetään ympäristöä 28,000 t vuotuisilta CO2-päästöiltä.

Tässä projektissa käytettiin LOGSTORin esieristettyjä putkistojärjestelmiä, määrän ollessa yhteensä 12 km.

Esieristetyt putkistojärjestelmät ovat uusi tuote ja konsepti Karibianmerellä. Komponentteja ja suunnittelua koskeva päätös tehtiin, koska asennuksen haluttiin olevan rakennuspaikalla yksinkertaista ja helppoa. 

E-comp konseptia käytettiin suunnitteluvaiheessa, koska se vähentää putkia ja kulmien määrää.

Liitokset: BXJoints, jotka valittiin koska asennus on helppoa yhdessä prosessissa ja koska eristys tehdään käyttämällä eristyssuojia ilman erityisiä työkaluja. Myös uusien asentajien kouluttaminen on nopeaa ja helppoa. LOGSTORin teknikot kouluttivat paikallisia asentajia asennuspaikalla. 

Putket toimitettiin varustettuina kuparilangoilla, jotka yhdistettiin koko putkiston matkalta. Tulevaisuudessa järjestelmä havaitsee vuodot ja veden tunkeutumisen eristykseen, jolloin vika voidaan korjata ennen kuin järjestelmä vaurioituu vakavasti.

LOGSTORin toimittamat tuotteet:
• 12000 metriä esieristettyjä putkia kokoluokat DN 200...DN 350 (DN 350 suurin volyymi) 
• BXJoints
• Asentajien koulutus asennuspaikalla: LOGSTOR-järjestelmän käsittely ja liitostyö 
• Asennus ja käyttöönotto 2012

 

Lisätietoja:

 

Tommy Lorenzen 

Area Sales Manager, LOGSTOR 

E-mail:  tol@logstor.com

 

Jean Laganiere 

Urecon

LOGSTORs repræsentant i Canada og USA

E-mail:  j.laganiere@urecon.com​