Tanskan kansallinen energiapolitiikka näkee kaukolämmön yhtenä tärkeimpänä tekijänä fossiilivapaan lämmityssektorin edistäjänä. Kaukolämpöä voidaan tuottaa millä tahansa primäärienergialla. Mahdollinen siirtyminen toiseen energiatyyppiin on joustavaa.

Marstalin kaupunki sijaitsee Aero-saarella. Kaupungin kaukolämpölaitos on osuustoiminnallisesti kaupunkilaisten omistuksessa. Jo vuosia sitten kaukolämpölaitos päätti vähentää fossiilisten polttoaineiden osuutta lämmityksessä ja keskittyä aurinkoenergiaan. 

Tänä päivänä Marstalin kaukolämpö perustuu 100 %:sesti uusiutuviin energialähteisiin. Kaupungin aurinkoenergiajärjestelmä on toiseksi suurin koko maailmassa ja se tuottaa lämmityksestä 30 %, kun vastaavasti bioöljyn osuus on 70 %.

Järjestelmän aurinkokeräimet ovat kooltaan yli 18000 neliömetriä. Niitä kehitetään edelleen 15000 neliömetrillä sekä termisellä varastolla, jonka koko on 75000 kuutiometriä. Laajennuksen nimi on Project Sunstore 4.

Marstalin kaukolämmön piirissä on 1550 kuluttajaa ja Sunstore 4:n implementoinnin jälkeen vuonna 2014 kaukolämpöä saadaan 55 % aurinkoenergiasta sekä 45 % paikallisesti tuotetusta biomassasta.

Pumppujen valotulvaa kontrolloivaa ohjaustekniikkaa on kehitetty. Pumppaustehossa on päästy 75 % energiansäästöön sekä aurinkokeräimien lisääntyneeseen tehokkuuteen. Tänä päivänä kyseistä tekniikkaa käytetään suurimmassa osassa aurinkoenergialaitoksista. 

LOGSTOR toimitti esieristetyt putkistot Marstaliin.

Lisätietoja:

http://www.solarmarstal.dk​