Tanskan kansallinen energiapolitiikka näkee kaukolämmön yhtenä tärkeimpänä tekijänä fossiilivapaan lämmityssektorin edistäjänä. Kaukolämpöä voidaan tuottaa millä tahansa primäärienergialla. Mahdollinen siirtyminen toiseen energiatyyppiin on joustavaa.

Tänä päivänä yli 60 % tanskalaiskodeista lämmitetään kaukolämmöllä ja tavoitteena on nostaa määrää 75 %:iin. Samalla siirrytään myös maakaasusta kaukolämpöön. Himmelevin kylä koostuu noin 1500 omakotitalosta ja se on nykyään osa Roskilden kaupunkia, sijaiten Kööpenhaminasta itään. Kaukolämpö tulee tulevaisuudessa korvaamaan maakaasun Himmelevissä. 

Kööpenhaminan alueella ja ympäristössä tapahtuva lämmön siirto on kahden yrityksen hallinnassa. VEKS-niminen yritys vastaa uuden siirtolinjan rakentamisesta Himmeleviin ja tulevaisuudessa myös kaukolämmön jakelusta. Pääasiallisia energialähteitä ovat biomassaan perustuva sähkön ja lämmön yhteistuotanto sekä jätteenpolttolaitoksista saatava lämpö.

Jakeluverkon omistaa ja toimintaa ohjaa kunnallinen yritys Roskilde Forsyning A/S.

LOGSTOR toimitti siirtolinjaan tarvittavan putkistojärjestelmän sekä myös jakeluverkon ja liitokset yksittäisiin taloihin.

Siirtolinja on 7,3 km pitkä2-putkinen järjestelmä – toinen meno- ja toinen tulovedelle.
Putkisto yhdistyy olemassa olevaan VEKSin verkostoon Risosta Himmelevin lämmönsiirto asemalle, josta Roskilde Forsyning aloittaa lämmön jakelun.

Siirtolinjassa käytettiin E-comp konseptia yhdistettynä kaareviin putkiin, koska se vähentää putki- ja kulmamäärää. 

LOGSTORin sertifioimat asentajat tekivät liitostyön käyttäen EWJointia, joka on LOGSTOR Weldmasteria käyttävä hitsattava liitos.
LOGSTOR Weldmaster kontrolloi hitsausprosessia sekä rekisteröi jokaisesta liitoksesta kaiken tiedon sekä myös maantieteellisen sijainnin.

Siirtolinjassa käytetyt putket on varustettu kuparilangoin järjestelmän valvomiseksi. 

LOGSTORin toimittama siirtolinja: 
• 4600 metriä kokoluokka DN 250
• 9900 metriä kokoluokka DN 200
• EWJoints
• Liitokset: EWJoints
• Asennus 2012/2013 ja luovutus 2013.

Lisätietoja:

Jan Dommerby

Area Sales Manager, LOGSTOR 

jdo@logstor.com

http://www.veks.dk/da