Wykonawcy:

W firmie LOGSTOR wiemy, jak ważny dla klienta jest prawidłowy montaż, technika instalacyjna i odbiór projektu. Pracujemy razem, aby skoordynować wszystkie aspekty projektu i zobowiązujemy się do zrealizowania terminowej i właściwej dostawy, aby wykonawcy zawsze mogli oddać swoje projekty na czas. 

Firma LOGSTOR ma 50-letnie doświadczenie w przewidywaniu całościowych kosztów projektów ogrzewania zdalaczynnego, a zatem może służyć poradą jako wykwalifikowany konsultant w dialogu z ciepłowniami. Wiemy, że staranność wykonania w początkowej fazie zwraca się w kolejnych latach. Zaangażowanie różnych partnerów w odpowiedzialne zarządzanie projektami, między innymi konsultantów ze strony ciepłowni, zapewnia dobre stosunki przez cały okres realizacji projektu.

Nasz rozwój, jak również rozwój naszych produktów stanowi istotny element wizji LOGSTOR. Nauczyliśmy się, że samokształcenie naszych kadr i kształcenie naszych wykonawców, konsultantów i klientów przyczynia się do zapewnienia przedłużonej trwałości użytkowej naszych produktów. Wyznacza to nowe standardy dla produktów, a my każdego dnia niestrudzenie pracujemy nad ich dopracowaniem.

Zarówno instalacja, jak i przekazanie systemu ogrzewania zdalaczynnego do eksploatacji wymaga specyficznej wiedzy technicznej, aby zapewnić należytą jakość rozwiązania rurociągowego. Firma LOGSTOR zapewnia stałą dostępność swoich konsultantów technicznych wraz z ich bogatym międzynarodowym doświadczeniem na wszystkich etapach fazy budowy, aby pomóc w ukończeniu zadania w ścisłej współpracy z lokalnym zespołem. Z tego względu nasze zadania zawsze wykonujemy, podkreślając znaczenie wszystkich szczegółów, które składają się na udany projekt. Staje się to podstawą dla opracowania najlepszego rozwiązania i zawarcia najlepszej transakcji.