Własne obliczenia najbardziej energooszczędnych rozwiązań w branży

Ponieważ właściwości izolacyjne produktów LOGSTOR nie mają sobie równych w branży, udostępniliśmy wszystkie istotne informacje wszystkim zainteresowanym stronom. Kalkulator LOGSTOR to proste, łatwe w obsłudze narzędzie, które skupia się na wymaganiach użytkowników, aby zapewnić im szybki i skuteczny dostęp do faktów i liczb. Aby zapewnić tego rodzaju wzorową obsługę, pracujemy każdego dnia. Kalkulator LOGSTOR to sieciowy program obliczeniowy opracowany po to, aby pomóc dostawcom energii, inżynierom konsultantom, szkoleniowcom i studentom oszacować najbardziej efektywny sposób transportu ciepłej i zimnej wody w rurach preizolowanych.

Otwórz Kalkulator LOGSTOR

Kalkulator LOGSTOR oferuje nowym i przyszłym klientom dostęp do unikalnego narzędzia do oceny i wyboru najlepszych możliwych rurociągów dla ich rozwiązań. Obliczenia zapewniają i dokumentują najlepsze sposoby instalowania energooszczędnej i przyjaznej dla środowiska infrastruktury. 

Kalkulator LOGSTOR to najdokładniejszy program do obliczania strat energii w branży. Jest on oparty na kompleksowych modelach matematycznych i fizycznych opracowanych do uzyskania obliczeń strat ciepła, które są możliwie jak najdokładniejsze. 


 

 

 

Tylko bardziej złożone obliczenia metodą elementów skończonych (FEM) charakteryzują się większą precyzją. W zależności od swoich potrzeb klienci mogą wybrać w Kalkulatorze LOGSTOR jedną z dwóch zasad obliczeniowych:

  • Obliczenia przeprowadzane zgodnie z normą EN 13941
  • Zaawansowane obliczenia za pomocą jeszcze dokładniejszego programu.

Poza obliczaniem strat ciepła dla każdej rury Kalkulator LOGSTOR umożliwia porównanie rur i projektów pod względem całkowitych strat energii, kosztów i emisji dwutlenku węgla.

Wszystkie obliczenia zostają zilustrowane zarówno za pomocą rzeczywistych wartości, jak i wykresów, aby zapewnić szybki ogólny zarys wyników. Kalkulator LOGSTOR prezentuje również wykresy ilustrujące proces starzenia się pianki poliuretanowej na podstawie obliczeń wykonanych przez Duński Instytut Technologiczny (www.dti.dk). Wartość współczynnika izolacji obliczana jest w funkcji temperatury i wieku.

Contact: logstor.calculator@kingspan.com.