Inteligentny całodobowy nadzór

LOGSTOR Detect to koncepcja firmy LOGSTOR do pełnego nadzoru na rurociągami. W systemach LOGSTOR miedziane rury są osadzone w piance izolacyjnej zlokalizowanej wokół rur i biegną wzdłuż całego odcinka rury. Druty przekazują informacje z powrotem do urządzeń systemu LOGSTOR Detect, który monitoruje sieć pod kątem wilgoci lub zwarć. System zapewnia, że nieszczelności lub uszkodzenia w sieci przewodów rurowych zostają zarejestrowane niezwłocznie, tj. zanim zakres uszkodzeń się powiększy.

LOGSTOR Detect pozwala operatorom sieci przewodów rurowych podjąć działania zapobiegawcze przed wystąpieniem uszkodzeń lub przed zwiększeniem ich zakresu. System rejestruje nawet drobne usterki, umożliwiając zastosowanie konserwacji profilaktycznej. Ponadto precyzyjne podanie lokalizacji problemu pozwala znacząco zmniejszyć koszty naprawy i zdecydowanie wydłuża trwałość użytkową całego systemu przewodów rurowych.

 

Obowiązek nadzoru nad siecią zasilającą może spoczywać na kliencie lub zadanie to można zlecić firmie LOGSTOR. Istnieje kilka programów nadzoru, które można dostosować do potrzeb poszczególnych klientów. Program nadzoru oparty na systemie GPRS wysyła wszystkie dane o systemie przewodów rurowych z urządzenia (urządzeń) systemu nadzoru do centralnego komputera za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego. Centralny komputer natychmiast analizuje dane, a w razie potrzeby generuje alarmy przesyłane przez e-mail lub SMS.

LOGSTOR zapewnia również rozwiązania hostingowe, które obsługują nadzór nad siecią ogrzewania zdalaczynnego lub sieciami zasilającymi przedsiębiorstw energetycznych. Usługa ta obejmuje następnie przekazanie raportu na temat stanu sieci, zaleceń dotyczących niezbędnych działań, udzielenie wsparcia w zakresie analiz i raportów, a także stałe aktualizowanie systemu. LOGSTOR Detect oznacza bezpieczeństwo przez całą dobę dzięki systemowi, który ujawnia nawet najdrobniejsze komplikacje i zapewnia niezawodność dostaw – z korzyścią dla ludzi i środowiska.