Konsultanci

Firma LOGSTOR jako wynalazca technologii rurociągów izolowanych posiada ponad 50-letnie doświadczenie w tworzeniu rozwiązań do ogrzewania zdalaczynnego. W firmie LOGSTOR uwielbiamy stawiać czoła wyzwaniom zgłaszanym przez naszych konsultantów i inżynierów. Firma LOGSTOR posiada wiedzę i doświadczenie wymagane, kiedy przychodzi czas na napisanie oferty przetargowej, obliczenie kosztów całkowitych, przygotowanie optymalnej konstrukcji rury lub nadzorowanie wykonawców.

Wiemy, że najlepszym sposobem na zaprojektowanie systemu ogrzewania zdalaczynnego jest zapewnić minimalne koszty i optymalną trwałość, pilnując, aby klienci otrzymali najlepszą możliwą trwałość użytkową i działanie. Firma LOGSTOR jest zawsze dostępna, aby udzielić porad i wskazówek w miarę postępu projektu.

Kiedy projekty dotyczące ogrzewania zdalaczynnego mają być wykonane w praktyce, klasycznym wyzwaniem staje się dialog między wieloma partnerami biorącymi udział w projekcie. To dlatego LOGSTOR prowadzi warsztaty i seminaria dla konsultantów opracowane w taki sposób, aby spełnić potrzeby wszystkich stron uczestniczących w projekcie. W firmie LOGSTOR pilnujemy, aby dostali Państwo to, czego potrzebują, od początku do końca – wraz z informacjami o najniższych całościowych kosztach i dokumentacją z laboratorium LOGSTOR Lab.

Firma LOGSTOR stale pracuje nad rozwojem swoich systemów rurowych w celu poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2. Firma LOGSTOR jest świadoma znaczenia, jakie ma utrzymanie szerokiej perspektywy projektu, w momencie gdy profesjonalni konsultanci mają doradzić użytkownikowi końcowemu przy wyborze najlepszego rozwiązania do ogrzewania zdalaczynnego.